İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

En önemli misyonumuz .alışanlarımız için sağlıklı, güvenli, adil ve katılımcı bir iş ortamı oluşturmak. İnsan ve çalışan haklarına saygılı, ayrımcılık karşıtı ve adil bir iş ortamı oluşturmayı esas alıyoruz.

Çalışan haklarına ilişkin yasalara saygı, İnsan Kaynakları politikamızın temel taşlarından biridir.  Ayrımcılık karşıtı insan kaynakları politikamız doğrultusunda, tüm çalışanlarımızı etnik köken, dil, din, ırk, cinsiyet, uyruk, medeni hal ayrımı yapmaksızın eşit kabul ediyoruz. 

Gelişim için katılımcılığın ve ortak akıl ile hareket etmenin şart olduğunu biliyoruz. Bu amaçla oluşturduğumuz iletişim kanallarıyla çalışanlarımızın karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmeye gayret ediyoruz.

WhatsApp